Maintain Compliance

PHF Services is specialist in het instandhouden van de compliance status van uw infrastructuur.  Het kunnen aantonen en bewijzen aan controlerende instanties van de compliance status van (kritische technische) infrastructuur op elk moment van de levenscyclus is voor veel bedrijven en instellingen geen gemakkelijke taak. Kwaliteit, veiligheidswaarboriging en daarmee een optimale risicobeheersing voor de mens(de patiënt) en het product liggen hieraan ten grondslag.

Facility Management

Naast maintain compliance dienstverlening kan PHF Services ook overige Facility Mangement dienstverlening verzorgen.

Voordelen die wij u kunnen bieden:

  • Eén externe intermediar die de volledig taak op zich neemt voor het in standhouden van de compliance status van uw kritsche infrastructuur
  • Het digitaal compliance managen (ECMS lees verder) van uw processen en technische infrastructuur